ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΑΠΟ THN ART IN GREEN

  • Απολυμάνσεις απεντομώσεις μυοκτονίες
  • Ολοκληρωμένα προγράμματα καταπολέμησης παρασίτων
  • Κατσαριδοκτονία
  • Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών
  • Υγειονομικές απολυμάνσεις και μικροβιοκτονίες
  • Απωθήσεις πτηνών και ερπετών
  • Προστασία της Δημόσιας Υγείας
  • Χορηγούμε Πιστοποιητικό Απολύμανσης όπου αναγράφονται λεπτομέρειες της διαδικασίας, καθώς και τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν